STAROWIEJSKA WĘDZARNIA


O firmie

Zakład wybudowany od podstaw w 1989 roku na peryferiach Tomaszowa Lubelskiego.

Okolica nie skażona przemysłem, klimat i powietrze roztocza środkowego.

Produkcja oparta o własny ubój i rozbiór

masarnia pocięte tusz masarnia rozbieranie tuszy

Żywiec kupujemy od okolicznych rolników

Żywiec tuczony metodą tradycyjną, ekologiczną ze względu na brak przemysłu w okolicy 100km.

Wędzenie olchą w wędzarniach tradycyjnych.

Celem naszej firmy jest ciągłe podnoszenie satysfakcji naszych klientów szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów.

Wszyscy pracownicy firmy są zaangażowani w produkcję i dystrybucję naszych wyrobów oraz w pomyślny rozwój współpracy z naszymi dostawcami i klientami.

Pracownicy zakładu zostali przeszkoleni w zakresie systemu HACCP i są świadomi zagrożeń jakie zostały zidentyfikowane w całym procesie produkcji

Polityka bezpieczeństwa żywnościowego jest rozpowszechniona i znana wśród wszystkich pracowników oraz podlega przeglądowi i uaktualnieniom w zależności od potrzeb.

Za przestrzeganie postanowień niniejszej polityki bezpieczeństwa żywnościowego odpowiadają właściciele.

W zakładzie prowadzony jest stały nadzór weterynaryjny.